บริษัท เอเอสเอ คอร์รูเกท คอนเทนเนอร์ จำกัด
888/9 หมู่ 1, ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย, ตำบลคลองกิ่ว 
อำเภอบ้านบึง ชลบุรี, 20220
โทร    : (038) 158830-43
แฟกซ์ : (038) 158845-47
CONTACT INFORMATION
* Code :
* กรุณากรอกข้อมูลที่มี (*)
HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.