ติดต่อเรา
ASA CONTAINER COMPANY LIMITED
Whenever you choose paper-based packaging, you know you're choosing a renewable, recyclable substrate perfect for engaging consumers and driving sales. However, there are many different carton styles, each with unique benefits.
ASA CONTAINER COMPANY LIMITED
Address :
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
CONTACT INFORMATION
If you have any enquiries or wish to receive more information, please submit an enquiry form below
LOCATION
ASA Container Company limited We also have manufacturing and quality standards.
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.