เป็นกล่องมีฝาเปิดปิดอยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน แต่ละด้าน ใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป, สินค้าอุปโภคบริโภค, อาหารกระป๋อง ฯลฯ
เป็นกล่องคล้ายกับกล่อง RSC เปิดได้ด้านบนและล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกัน มีฝาเปิดปิด กว้างเท่ากัน ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป มีความแข็งแรง เหมาะสำหรับสินค้ารูปทรงยาว ด้านกว้างแคบ ประเภทบรรจุหลอดไฟฟ้า, ร่ม, ไม้แปรรูป ฯลฯ
เป็นกล่องที่สวมกันอยู่ 2 กล่อง สามารถครอบกันได้สนิท มีฝาครอบและตัวกล่อง ใช้สำหรับบรรจุสินค้าการเกษตร เช่น ผักสด, ผลไม้ , ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นกล่องที่มีความหลากหลาย มีความสวยงาม และลักษณะพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า
กล่องมีฝาปิดด้านข้างกล่อง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าเครื่องบรรจุอัตโนมัติ โดยไม่ใช้แรงงานคน 
แผ่นที่พับด้านข้างและหัวท้ายชนกันเป็นรูปถาด 

แผ่นกั้นสินค้าในกล่อง ใช้สำหรับแบ่งกั้นและลดแรงกระแทกของสินค้า
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP COMPANY LIMITED.
361 Moo 4, Omnoy , Krathumban, Samutsakorn , 74130
Tel  : (02) 810-4750-65 
Fax : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.