คุณสมบัติ : เป็นกระดาษที่มีลอนเล็กที่สุด  เหมาะสำหรับกล่องที่นำมาปะ off set หรือทำกล่องเล็ก  เพื่อทดแทนกระดาษแข็ง


คุณสมบัติ :  เป็นกระดาษที่มีลอนสูงกว่าลอน E  ซึ่งใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุน้ำดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ  มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการพิมพ์ที่มีภาพพิมพ์มาก


คุณสมบัติ : เป็นกระดาษที่มีลอนสูงกว่าลอน B เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการรับแรงกดสูง และกินพื้นที่ในการบรรจุน้อยลง เมื่อเที่ยบกับกระดาษลอน BC


คุณสมบัติ : เป็นกระดาษที่มีลอนสูงมากที่สุด  โดยนำลอน B ประกบกับลอน ผลที่ได้ทำให้สามารถรับแรงต้านทานการกดมากที่สุด เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความทนทานสูงมากผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.