เป็นกล่องมีฝาเปิดปิดอยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน แต่ละด้าน ใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป, สินค้าอุปโภคบริโภค, อาหารกระป๋อง ฯลฯ

จำนวนลอนต่อเมตร : 150 ถึง 184
ความสูงของลอน : 2.1 ถึง 2.6 mm

คุณสมบัติ :
สามารถรับแรงกด ตามความสูงของลอนและกันกระแทกได้ดี เหมาะสำหรับนำไปบรรจุสินค้าที่รับน้ำหนัก เช่น อาหารกระป๋อง, สินค้าดิสเพลย์
เป็นกล่องมีฝาเปิดปิดอยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน แต่ละด้าน ใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป, สินค้าอุปโภคบริโภค, อาหารกระป๋อง ฯลฯ

จำนวนลอนต่อเมตร : 120 ถึง 145
ความสูงของลอน : 3.3 ถึง 3.8 mm

คุณสมบัติ :
เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป , สามารถรับน้ำหนักและกันกระแทกได้ดี เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าทั่ว ๆ ไป , แก้ว , เฟอร์นิเจอร์
เป็นกล่องมีฝาเปิดปิดอยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน แต่ละด้าน ใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป, สินค้าอุปโภคบริโภค, อาหารกระป๋อง ฯลฯ

จำนวนลอนต่อเมตร : 275 ถึง 310
ความสูงของลอน : 0.9 ถึง 1.4 mm

คุณสมบัติ :
สามารถรับแรงกดตามความสูงลอนได้สูงมาก รองรับงานพิมพ์ได้ดี เหมาะสำหรับกล่องไดคัทขนาดเล็ก และกล่องพิมพ์ลายบรรจุสินค้าประเภทเน้นความสวยงาม
เป็นกล่องมีฝาเปิดปิดอยู่ด้านบนและด้านล่าง โดยฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน แต่ละด้าน ใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป, สินค้าอุปโภคบริโภค, อาหารกระป๋อง ฯลฯ

จำนวนลอนต่อเมตร : 275 ถึง 310
ความสูงของลอน : 0.9 ถึง 1.4 mm

คุณสมบัติ :
สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด, มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ, รับน้ำหนักการวางซ้อนได้ดี
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP COMPANY LIMITED.
361 Moo 4, Omnoy , Krathumban, Samutsakorn , 74130
Tel  : (02) 810-4750-65 
Fax : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.