เกรดกระดาษ CA

เป็นกระดาษที่ใช้ทำลอนลูกฟูก โดยเฉพาะในบางกรณีสามารถนำมาทำผิวกล่องกระดาษ กระดาษจะมีความแข็งแรงคงทนต่อแรงกดและรักษาโครงสร้างของกล่องกระดาษ

น้ำหนักมาตรฐาน (BASIS WEIGHT) 105, 115, 125, 150,185 g/m²

เกรดกระดาษ KO

เป็นผิวกระดาษที่ทำจาก Recycle 100% ซึ่งมีความเหนียวตามมาตรฐาน มอก  พร้อมที่จะใช้งานบรรจุภัณฑ์หลากหลาย

น้ำหนักมาตรฐาน (BASIS WEIGHT) 125, 150,  200 g/m²

เกรดกระดาษ KA

เป็นกระดาษที่ทำจาก Recycle 100% เช่นกัน แต่มีส่วนผสมจากวัตถุ Recycle ขาวเพิ่มขึ้น  เพื่อให้ผิวกระดาษดูสว่างขึ้น และผสมสีทำให้ผิวกระดาษดูโดดเด่นขึ้น มีความเหนียวคงทน คุณภาพเทียบเท่า KJ

น้ำหนักมาตราฐาน (BASIS WEIGHT) 125,150,185 g/m²


เกรดกระดาษ KJ

เป็นกระดาษที่ทำจาก Recycle 100% เช่นกัน แต่มีส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติ เช่น มันสำปะหลัง เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน ผลทำให้กระดาษมีความเหนียวสูงกว่ามาตรฐาน

น้ำหนักมาตรฐาน (BASIS WEIGHT) 150, 200,  230 g/m²

เกรดกระดาษ KL

เป็นกระดาษประยุกต์จากกระดาษ KO ซึ่งมีผิวกระดาษสว่างขึ้น เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่ต้องการภาพพิมพ์ที่ดูโดดเด่นขึ้น

น้ำหนักมาตราฐาน (BASIS WEIGHT)  125, 150 g/m²


เกรดกระดาษ KW

เป็นกระดาษขาว ที่ใช้กรรมวิธีพิเศษ โดยเป็นกระดาษ Recycle 100% แต่มีความสว่างเป็นกระดาษขาว

น้ำหนักมาตราฐาน (BASIS WEIGHT) 170 g/m²

HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.