ข้อมูลบริษัท ASA GROUP
บริการก่อตั้งปี
1
พื้นที่โรงงาน
1 ไร่
กำลังการผลิต
1
ตัน/เดือน
พนักงาน
1 +
HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.