บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
KRAFT LINER AND CORRUGATED MEDIUM PAPER MILL

ริษั ซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด  ผลิตะดาษคราฟท์และกระดาษลูกฟูกคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก)  อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ISO9001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตกระดาษโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากป่า ซึ่งได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council จึงทำให้มั่นใจได้ว่ากระดาษที่บริษัทฯผลิต เป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆกระบวนการผลิต

กำลังการผลิต
240,000 ตัน / ปี
พื้นที่
75 ไร่ 
ประเภทสินค้า
กระดาษคราฟท์ กระดาษทำลอนลูกฟูก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง
99 หมู่ที่5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

CONTACT
TEL : 0-3482-2331-2, 0-3482-2913-5
FAX : 0-3482-2330, 0-3442-2699
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.