บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
KRAFT LINER AND CORRUGATED MEDIUM PAPER MILL

บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด ได้รับการยอมรับเป็นโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และที่สำคัญ บริษัทฯ ได้แยกประเภทกระดาษเพื่อการใช้งานได้หลากหลายตามความเหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากกระดาษคราฟท์ มีความสวยงาม และความเหนียวของเนื้อกระดาษแล้ว ยังมีขนาดความหนาและสีของกระดาษที่มากมาย เพื่อให้นำไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และที่สำคัญเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กำลังการผลิต
240,000 ตัน / ปี
พื้นที่
75 ไร่ 
วัตถุดิบ
กระดาษคราฟท์ กระดาษทำลอนลูกฟูก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง
99 หมู่ที่5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

CONTACT
TEL : 0-3482-2331-2, 0-3482-2913-5
FAX : 0-3482-2330, 0-3442-2699
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.