บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
KRAFT LINER AND CORRUGATED MEDIUM PAPER MILL
บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด ได้รับการยอมรับเป็นโรงงานผลิตกระดาษ
คราฟท์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และที่สำคัญ บริษัทฯ ได้แยกประเภท
กระดาษเพื่อการใช้งานได้หลากหลายตามความเหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากกระดาษคราฟท์ มีความสวยงาม และความเหนียว
ของเนื้อกระดาษแล้ว ยังมีขนาดความหนาและสีของกระดาษที่มากมาย เพื่อ
ให้นำไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และที่สำคัญเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กำลังการผลิต
240,000 ตัน / ปี
พื้นที่
75 ไร่ 
วัตถุดิบ
กระดาษคราฟท์ กระดาษทำลอนลูกฟูก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง
99 หมู่ที่5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

CONTACT
TEL : 0-3482-2331-2, 0-3482-2913-5
FAX : 0-3482-2330, 0-3442-2699
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.