บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
KRAFT LINER AND CORRUGATED MEDIUM PAPER MILL
บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด ได้รับการยอมรับให้เป็นโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ ที่คุณภาพได้มาตรฐานสากล และที่สำคัญ บริษัทฯ ได้แยกประเภทกระดาษเพื่อการใช้งานได้หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น กระดาษคราฟท์เพื่อใช้สำหรับปะกบด้านนอก และกระดาษคราฟท์สำหรับปะกบด้านใน (KA, KJ และ KW) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผลิตภัณฑ์ และมีผลต่อต้นทุนที่ต่ำลงสำหรับลูกค้า  กระดาษคราฟท์ที่ผลิตจากบริษัทฯ นอกจากความสวยงาม และความเหนียวของเนื้อกระดาษแล้ว ยังมีขนาดความหนา และสีของกระดาษที่มากมาย เพื่อให้นำไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ลูกค้า และอีกหนึ่งทางเลือกในอนาคต ทางบริษัทฯ ได้พัฒนากระดาษรีไซเคิล (KO) เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสังคม ซึ่งกระดาษ KO นี้สามารถนำมาทดแทนกระดาษคราฟท์ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญที่สุดได้ต้นทุนที่ต่ำกว่า พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กำลังการผลิต
260,000 ตัน / ปี
พื้นที่
75 ไร่ 
วัตถุดิบ
กระดาษคราฟท์ กระดาษทำลอนลูกฟูก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง
99 หมู่ที่5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

CONTACT
TEL : 0-3482-2331-2, 0-3482-2913-5
FAX : 0-3482-2330, 0-3442-2699
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP COMPANY LIMITED.
361 Moo 4, Omnoy , Krathumban, Samutsakorn , 74130
Tel  : (02) 810-4750-65 
Fax : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.