บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
KRAFT LINER AND CORRUGATED MEDIUM PAPER MILL

บริษัท เอเชียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด ผลิตกระดาษคราฟท์และกระดาษลูกฟูกคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตกระดาษโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากป่า จึงทำให้มั่นใจได้ว่ากระดาษที่บริษัทฯ ผลิต เป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการผลิต

กำลังการผลิต
240,000 ตัน / ปี
พื้นที่
75 ไร่ 
ประเภทสินค้า
กระดาษคราฟท์ กระดาษทำลอนลูกฟูก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง
99 หมู่ที่5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

CONTACT
TEL : 0-3482-2331-2, 0-3482-2913-5
FAX : 0-3482-2330, 0-3442-2699
HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.