NEWS UPDATE
บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกชั้นนำของประเทศ โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 , ASA  "โครงการ คืนผืนป่า สู่แผ่นดิน" ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี โดยการปั้นเมล็ดพันธ์และยิงเมล็ดพันธ์ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่า และสร้างความสามัคคี 
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ASA ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ 2561 ให้กับพนักงาน  เป็นไปตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ประจำปี 2561 โดยมีทีมแพทย์ , ของโรงพยาบาลบางปะกอก9 มาให้บริการ 
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 , ASA มีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปีให้กับพนักงาน  ที่ลานกิจกรรม และภายในงานจะมีการจับฉลากของขวัญ, งานเลี้ยงโต๊ะจีนพร้อมคอนเสิร์ต และการแจกของรางวัล มากมาย จากคณะผู้บริหาร
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 , ABC จัดให้มีกิจกรรม CSR ทาสีผนังห้องน้ำ, สนามเด็กเล่น และมอบทุนการศึกษา ณ.โรงเรียนสมุทรโคดม ตำบลผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ACC ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการจัดทำกล่องใส่ดอกไม้จันทร์ ให้กับทางจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ใส่ดอกไม้จันทร์ ณ.พระเมรุมาศจำลองและซุ้มดอกไม้จันทร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 , ACC ได้จัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อให้พนักงานมีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , สร้างเจตคติในเชิงบวก, ภาวะผู้น้ำ พัฒนาบุคคลให้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อองค์กรและสังคม 
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 , ACC มีส่วนร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ ในงานประเพณีวิ่งควาย 2561 ณ.บ้านมาบลำบิด หมู่ 7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 9-10  มิถุนายน 2561, ACC จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี และความรู้สึกทีดีกับองค์กร ณ.แก่งหินเพลิง อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 10 สิงหาคม 2561, ACC ได้เข้าร่วมท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กับองค์การบริหารตำบลคลองกิ่ว ในการปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 18 ธันวาคม  2561, ACC เข้าร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ.โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
วันที่ 20 ธันวาคม 2561, ACC ได้มีส่วนร่วมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสายตรวจ จราจร  สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.