NEWS UPDATE
บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกชั้นนำของประเทศ โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ในวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 , บริษัท เอ เอส เอ คอนเทนเนอร์ จำกัด จัดกิจกรรม "โครงการ คืนผืนป่า สู่แผ่นดิน" ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน โดยการปั้นเมล็ดพันธ์และยิงเมล็ดพันธ์ โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีโอกาสช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าให้อุดมสมบูรณ์ และสร้างความรัก, ความสามัคคี ให้กับบุคลากรภายในองค์กร ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00-15.00 น. บริษัท ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับพนักงานบริษัท ฯ  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยมีทีมแพทย์ , พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางปะกอก9 มาให้บริการ ณ.ห้องสัมนาของบริษัท ฯ 

ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 , บริษัท เอ เอส เอ คอนเทนเนอร์ จำกัด มีการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ประจำปีให้กับพนักงาน ASA ที่ลานกิจกรรมของบริษัท ฯ และภายในงานจะมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่, งานเลี้ยงโต๊ะจีนสังสรรค์พร้อมคอนเสิร์ต และการแจกของรางวัล มากมาย จากคณะผู้บริหาร


สืบเนื่องจากรัฐบาลให้มีกิจกรรม "รวมใจชาวไทยรักษ์เจ้าพระยา เทิดไท้องค์ราชัน" ขึ้นโดยกำหนดให้มีการดำเนินโครงการ "เจ้าพระยาสดใส เทิดไท้องค์ราชัน" เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการฟื้นฟูติดตาม และเฝ้าระวังแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีคุณภาพตามมาตราฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพ ของชุมชนริมน้ำ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.