NEWS UPDATE
บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกชั้นนำของประเทศ โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
18/05/2564 ASA ได้จัดทำโครงการ CSR โดยการมอบหน้ากาอนามัย จำนวน 250 กล่องให้กับศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยบริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างมาก และเล็งเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลรักษาและใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด 
14/03/2563 ASA ได้ร่วมกิจกรรม CSR (ASA ร่วมใจทาสีรั้วใหม่ให้น้องโรงเรียนบ้านคลองแค) เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสร้างความสามัคคี ให้กับพนักงาน โดยมีกิจกรรมทาสีร้้วและห้องน้ำใหม่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้อง ๆ ณ.โรงเรียนบ้านคลองแค (ระดับอนุบาล-ประถม) หมู่ 2 บ้านคลองแค ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
01/02/2563 ACC ได้จัดกิจกรรม "CSR สร้างจิตสำนึกต่อสังคม (การปลูกป่าชายเลน)" เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ , แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และสร้างความสามัคคี ให้กับพนักงาน ณ ป่าชายเลนปากน้ำประแสห์ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
12/01/2563 ACC ร่วมสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กในด้านการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

11/01/2563 ABC มีการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน แจกขนม, ของเล่น ให้กับน้อง ๆ ในงานวันเด็ก

21/12/2562 ACC ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สังสรรค์กินเลี้ยง, มอบรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน ณ หอประชุมเทศบาลหัวกุญแจ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
12/12/2562 ACC ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่าการชาดจังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวกุญแจ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
04/12/2562 ACC ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม "การบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ" ส่งเสริมและสนับสนุนการทำความสะอาดกวาด และล้างถนน, ลอกท่อระบายน้ำ, เก็บขยะ ในพื้นที่ตลาดหนองน้ำเขียว ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
15/10/2562 ACC ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงาน "ประเพณ๊วิ่งควาย" ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีประจำจังหวัด ณ บ้านมาบลำบิด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
22/12/2561 ASA มีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปีให้กับพนักงาน  ที่ลานกิจกรรม และภายในงานจะมีการจับฉลากของขวัญ, งานเลี้ยงโต๊ะจีนพร้อมคอนเสิร์ต และการแจกของรางวัล มากมาย จากคณะผู้บริหาร
20/12/2561 ACC ได้มีส่วนร่วมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสายตรวจ จราจร  สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
18/12/2561 ACC เข้าร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ.โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.