ประวัติ บริษัท
กลุ่มบริษัท เอ เอส เอ
บริษัท เอ เอส เอ  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ในนามบริษัท เอ เอส เอ อิสดัสทรี จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ฯ  ซึ่งกิจการได้เจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และต้นทุนที่เหมาะสม จึงมีแนวคิดที่จะผลิตกระดาษคราฟท์ เพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทเอง
2530 : บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

ในปี พ.ศ.2530 จึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ในนาม บริษัท เอเซียคราฟ์เปเปอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อผลิตกระดาษคราฟท์ แล้วส่งให้โรงงานกล่องกระดาษในเครือ โดยใช้เครื่องผลิตกระดาษคราฟท์จากประเทศอิตาลี และฝรั่งเศส ซึ่งกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง2533 : บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
ในปี พ.ศ.2533 จึงได้ก่อตั้งบริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  เพื่อรองรับความต้องการ การขยายงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้ง กำลังการผลิดกระดาษคราฟท์ที่เพิ่มขึ้น
2539 : บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัด
ในปี พ.ศ.2539 เนื่องจากการปรับปรุงโรงงานบริษัท เอเอสเอ อินดัสทรี จำกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีข้อจำกัดจากการควบคุมของภาครัฐ จึงทำให้ กลุ่มบริษัท เอเอสเอ ได้ก่อตั้งบริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัด เพื่อทดแทนกำลังการผลิต บริษัทเอเอสเอ อินดัลทรี จำกัด
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอเอสเอ ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจหลังจากปี พ.ศ.2545 ปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้กลุ่มบริษัท เอเอสเอ ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะเพิ่มกำลังการผลิตกระดาษคราฟท์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก จึงได้ขยาย ลายผลิตใหม่ส่งผลทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 เท่า
2550 : บริษัท เอเอสเอ คอร์รูเกท คอนเทนเนอร์ จำกัด
ในปี พ.ศ.2550 เพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมส่งออกในพื้นที่ภาคตะวันออก จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เอเอสเอ คอร์รูเกท คอนเทนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
รักษาสภาวะแวดล้อม
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี กลุ่มบริษัท เอเอสเอ นอกจากได้สะสมประสบการณ์อย่างยาวนานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสมดุลของสภาวะแวดล้อม จึงได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนสามารถที่จะรีไซเคิลกล่องกระดาษใช้แล้ว ให้กลับมาเป็นกระดาษคราฟท์โดยไม่ต้องใช้เยื่อกระดาษจากธรรมชาติ ช่วยลดการตัดไม้ ทำลายป่า ลดโลกร้อน ทั้งยังช่วยลดภาวะขยะล้นเมือง ที่เป็นปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม  
HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.