บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัด
CORRUGATED PACKING INDUSTRY
ด้วยประสบการณ์ในการผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกมากกว่า 50 ปี
บริษัท เอ เอส เอ คอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและ
กล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยโดย Mitsubishi Heavy 
Industry จากประเทศญี่ปุ่น และ Marquip Ward United จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่ผลิต เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กำลังการผลิด
72,000 ตัน / ปี
พื้นที่
13 ไร่
ประเภทสินค้า
กล่องกระดาษลูกฟูก, แผ่นกระดาษลูกฟูก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

CONTACT
TEL : 02-810-4750-65
FAX : 02-810-4770-1
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.