บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
PAPER PACKAGING BENEFITS

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่พร้อมจะสนองตอบความต้องการและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยกำลังการผลิตของ Corrugate Machine ที่มีด้วยกันถึง 2 ไลน์การผลิต , เครื่องจักรที่ใช้ผลิตกล่อง RSC และ งาน DIECUT ซึ่งรวมกันกว่า อีก 15 เครื่อง จึงสามารถรองรับปริมาณงาน และความหลากหลายของสินค้าได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตที่มุ่งมั่นด้านคุณภาพ โดยได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015 มุ่งเน้นด้านการบริการ ใส่ใจสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองระบบ ISO 14001:2015 และ Green Industry อีกด้วย

กำลังการผลิต
100,000 ตัน / ปี
พื้นที่
 39 ไร่ 
ประเภทสินค้า
กล่องกระดาษลูกฟูก, แผ่นกระดาษลูกฟูก 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง
99/1 หมู่ที่ 5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

CONTACT
TEL : 0-3482-2331-2, 0-3482-2913-5
FAX : 0-3482-2330, 0-3442-2699
HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.