บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
PAPER PACKAGING BENEFITS

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีเทคโนโลยี่ทันสมัย มีความมุ่งมั่นด้านคุณภาพในการผลิตและใส่ใจสังคมด้วยสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระดาษรีไซเคิลผลิต ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยศักยภาพของทีมงานและเครื่องจักรที่ผลิตงานได้หลากหลาย


กำลังการผลิต
100,000 ตัน / ปี
พื้นที่
 39 ไร่ 
ประเภทสินค้า
กล่องกระดาษลูกฟูก, แผ่นกระดาษลูกฟูก 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง
99/1 หมู่ที่ 5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

CONTACT
TEL : 0-3482-2331-2, 0-3482-2913-5
FAX : 0-3482-2330, 0-3442-2699
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.