เป็นกล่องที่นิยมมากที่สุดในการบรรจุสินค้าทั่วไปเนื่องจากผลิตง่าย สิ้นเปลืองวัสดุน้อย โครงสร้างของกล่องไม่ซับซ้อน มีฝาเปิด-ปิดด้านบนและด้านล่าง โดยฝาเปิด-ปิดจะบรรจบกันตรงกลาง นิยมใช้สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป เช่น สินค้าอุปโภค คุณภาพของกล่องมีความแข็งแรงพอประมาณ
สินค้าที่ใช้
ตัวอย่างกล่อง คลิ๊กที่กล่องเพื่อดู Preview
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยมเปิดได้ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกัน เหมาะกับการบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก มักนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, แอร์, เครื่องดูดฝุ่น
สินค้าที่ใช้
ตัวอย่างกล่อง คลิ๊กที่กล่องเพื่อดู Preview
ประกอบด้วยกล่อง 2 ชิ้น คือ ฝากล่องและตัวกล่อง นิยมใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าที่ต้องการแสดงสินค้าให้เห็นได้ชัดเจน เช่น กล่องชา, กล่องใส่แยม, กล่องเสื้อผ้า, กล่องผ้าเช็ดตัว, กล่องใส่รูปภาพ หรือกล่องใส่ดอกไม้
สินค้าที่ใช้
ตัวอย่างกล่อง คลิ๊กที่กล่องเพื่อดู Preview
เป็นกล่องกระดาษที่ลักษณะและรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ รูปทรงสวยงาม ผลิตโดยใช้แม่พิมพ์ปั๊มลงบนกระดาษลูกฟูกตามแบบพิมพ์ เช่น กล่องไปรษณีย์, กล่องนม, กล่องผลไม้
สินค้าที่ใช้
ตัวอย่างกล่อง คลิ๊กที่กล่องเพื่อดู Preview
เป็นกล่องที่มีฝาปิดทางด้านข้างกล่อง ความยาวด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างมาก เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าเครื่องบรรจุอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน เช่น กล่องเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์กระป๋อง, กล่องใส่กระเบื้อง เป็นต้น
สินค้าที่ใช้
ตัวอย่างกล่อง คลิ๊กที่กล่องเพื่อดู Preview
มีลักษณะเป็นถาด มีผนัง 4 ด้าน การขึ้นรูปมีทั้งแบบทากาวดอกลวด นิยมบรรจุสินค้าประเภท ขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่มโดยมี Plastic Shrink Wrap โดยรอบอีก เช่น น้ำดื่ม เบียร์ กระป๋อง เครื่องดื่มบำรุงกำลัง

สินค้าที่ใช้
ตัวอย่างกล่อง คลิ๊กที่กล่องเพื่อดู Preview
เป็นแผ่นกั้น เพื่อแยกชิ้นผลิตภัณฑ์ภายในกล่อง มีไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล่อง และป้องกันสินค้าภายในไม่ให้เสียหายจากการเสียดสีกัน
สินค้าที่ใช้
ตัวอย่างกล่อง คลิ๊กที่กล่องเพื่อดู Preview
HEAD OFFICE : ASA GROUP
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.