บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
99/1 หมู่ที่ 5 ถนนพระรามที่ 2  ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร      : (034) 880132-6
โทรสาร : (034) 422699, 880263
CONTACT INFORMATION
* Code :
* กรุณากรอกข้อมูลที่มี (*)
ผลิตภัณฑ์และบริการ
HEAD OFFICE : ASA GROUP
ASA GROUP 
361 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร : (02) 810-4750-65 
แฟกซ์ : (02) 810-4770-1
COPYRIGHT © 2018 ASA GROUP ALL RIGHTS RESERVED.